• Công bố Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 04/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý, điều hành đối với Cơ sở cai nghiện ma túy

  Sáng ngày 09/5/2022, tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Công bố Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.  

 • Công khai kết luận thanh tra

  Công khai Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 28/4/2022 của Chánh Thanh tra về việc thanh tra xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 14/01/2022, tại Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ông Nguyễn Việt Hoàn đã chủ trì công bố Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

 • Công bố Quyết định số 137/QĐ-TTr ngày 04/10/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

  Về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, điều hành đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

  Công bố Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTr ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

 • Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng

  Chiều ngày 18/6/2021, tại Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Công bố Kết luận số 04/KL-TTr ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách đối với Ủy ban nhân thành phố Sóc Trăng.  

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

  Sáng ngày 25/02/2021, tại Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Công bố Quyết định thanh tra số 09/QĐ-TTr ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách đối với Ủy ban nhân thành phố Sóc Trăng.

 • Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trước kỳ hạn

  (Thanh tra) - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập thể Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác ngay từ tháng 9/2020. Quan trọng, các cuộc thanh tra đạt chất lượng; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và việc phát hiện sai phạm, thu hồi về ngân sách Nhà nước đạt tỉ lệ cao.  

 • Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 13-5-2020, tại UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-TTr ngày 05-5-2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.   

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 21-02-2020, tại Sở Công thương, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 17-02-2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 • Công bố Quyết định thanh tra số 11/QĐ-TTr ngày 11/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra đột xuất việc hỗ trợ các chế độ đối với học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh sóc Trăng

  Sáng ngày 18/02/2020, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định thanh tra về việc thanh tra đột xuất việc hỗ trợ các chế độ đối với học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh sóc Trăng.

 • Công bố Quyết định thanh tra Dự án khu dân cư thương mại Lê Thìn

  Chiều ngày 17/02/2020, tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 11/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với Dự án khu dân cư Thương mại Lê Thìn trong việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở, quy hoạch, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng; về phía đại diện Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng có ông Mã Phương Khanh - Phó Giám đốc và Chánh Thanh tra sở; về phía đại diện Sở Tài nguyên và môi trường có ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc; đại diện UBND thành phố Sóc Trăng có ông Trần Hoàng Hợp - Phó Chủ tịch và đại diện Công ty TNHH Lê Thìn ông Ngô Quốc Thuận - Cán bộ kỹ thuật.

 • Ngành Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ năm 2019

  STO - Sáng ngày 10-1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020. Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 • Ngành Thanh tra Sóc Trăng không ngừng lớn mạnh

  STO - Cách đây 74 năm, vào ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Hoạt động thanh tra góp phần thiết lập, giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và trong xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Từ đó, ngày 23-11 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI UBND HUYỆN MỸ TÚ

  Chiều ngày 20/9/2019, tại Trụ sở UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 17/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 • Cần xử lý kịp thời các thông tin về tội phạm qua hoạt động thanh tra

  STO - Sáng ngày 18-9, tại Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP của VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của ngành VKSND, Công an, Thanh tra và lãnh đạo cơ quan, đơn vị có liên quan.

 • Gần 200 đại biểu tham dự tập huấn về công tác tiếp công dân

  STO - Sáng ngày 12-9, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân.

 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh

  Ngày 21/8/2019, tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho bà Huỳnh Thị Lan.

 • Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra

  ​Ngày 18/7/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì với sự tham gia của các Phó Tổng TTCP; đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin hội nghị.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Ngày 18/7/2019, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra và Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị, thành phố.

 • TIN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 26/6/2019 tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đoàn thanh tra theo Quyết định số 25/QĐ-TTr ngày 05/3/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tài chính, xây dựng cơ bản tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành Công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 21/06/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 

 • TIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA

  Chiều ngày 25/6/2019, tại Trụ sở UBND huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tính chính xác, hợp pháp Kết luận thanh tra số 05a/KL-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ I NĂM 2019

  Ngày 11/4/2019, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

  Chiều ngày 15/03/2019, tại trụ sở UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định thanh tra số 25/QĐ-TTr ngày 05/03/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tài chính, xây dựng cơ bản tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Lê Tấn Đạt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng; về phía UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND huyện và các Trưởng phòng, ban thuộc UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

 • CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU

  Sáng ngày 07/3/2019, tại Trụ sở UBND thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định thanh tra số 19/QĐ-TTr ngày 27/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách đối với UBND thị xã Vĩnh Châu.

 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2018

  Ngày 10/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Chánh Thanh tra tỉnh Quách Hoàng Sáu, các Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Uốt, Lê Tấn Đạt; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện, thị, thành phố, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, Báo Sóc Trăng, Đài phát Thanh truyền hình cùng dự và đưa tin.

 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh

  Ngày 03/01/2019, tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Sắc, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó chánh Thanh tra tỉnh cho ông Lê Tấn Đạt.

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

  Công bố Quyết định thanh tra số 54/QĐ-TTr ngày 01/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc quản lý, điều hành của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề đối với Trung tâm Y tế huyện Trần Đề trong thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính.

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ KẾT LUẬN

  Công bố Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr, ngày 18/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tài chính của Sở Y tế về lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ I NĂM 2018

  Sáng ngày 06/4/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Ngày 02/7/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra và Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị, thành phố.

 • Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 17/8/2018, tại Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Dưới sự chủ trì của ông Quách Hoàng Sáu, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đã công bố Quyết định thanh tra số 77/QĐ-TTr ngày 14/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra toàn diện Dự án “Thí điểm trồng mới, phục hồi rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn ven biển tỉnh Sóc Trăng” và Dự án “Thí điểm trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc địa bàn ven biển tỉnh Sóc Trăng”.

 • Triển khai Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Từ ngày 02/6/2020, Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 07-5-2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành công bố và triển khai thực hiện Quyết định việc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các Sở Ngành và huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.   

 • Tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

  STO - Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20-3-2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ngành địa phương tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác này. Điển hình là việc tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND, ngày 6-5-2019; Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 51/QĐ-TTr, ngày 7-5-2019 thành lập Tổ giúp việc nhằm tham mưu Tổ công tác kiểm tra, rà soát.

 • Bảo vệ người tố cáo nhằm khuyến khích mạnh dạn đấu tranh với hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật

  STO - Luật Tố cáo năm 2018 tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo (GQTC); quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo. Đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo… Ngày 10-4-2019, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề này, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi cùng đồng chí Lê Tấn Đạt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

 • Cần rà soát kỹ vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài giữa bà Trần Thị Én và ông Trần Văn Khương

  STO - Sáng ngày 8-10, đồng chí Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo để xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tham dự còn có các thành viên hội đồng là lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo UBND TP. Sóc Trăng, UBND huyện Long Phú.

 • Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy bân nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 16/8/2019, tại Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 98/QĐ-TTr ngày 07/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 • Hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

  ​Ngày 07/05/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì với sự tham gia của các Phó Tổng TTCP; các thành viên Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành TW và tại các điểm cầu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. ​

 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

  Ngày 22/3, tại Ninh Thuận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cùng Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cùng các sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

 • Cục I tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 17/12/2018, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo. ​

 • Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 29/02/2016, tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Trần Đề. Dưới sự chủ trì của ông Quách Hoàng Sáu, Thanh tra viên Cao cấp - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đã công bố Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 19/02/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

 • Công bố Quyết định thanh tra tại Ban quản lý dự án xây dựng các công trình Ngành nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Sóc Trăng

  Thực hiện Công văn số 1606/CTUBND-HC ngày 21/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2014.

 • Gắn công tác thanh tra kinh tế xã hội với thanh tra trách nhiệm để phân loại, tìm ra tham nhũng, tiêu cực

  Là chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Điện Biên ngày 3/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện các phòng, ban của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn Là chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Điện Biên ngày 3/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện các phòng, ban của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn Là chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Điện Biên ngày 3/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện các phòng, ban của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn Là chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Điện Biên ngày 3/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện các phòng, ban của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thanh tra Chính phủ

  Ngày 20/9, đồng chí Nguyên Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của Thanh tra Chính phủ.  Ngày 20/9, đồng chí Nguyên Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của Thanh tra Chính phủ.  Ngày 20/9, đồng chí Nguyên Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của Thanh tra Chính phủ.  Ngày 20/9, đồng chí Nguyên Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của Thanh tra Chính phủ. 

 • Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 17/9/2021, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 28/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng.  

 • Phòng ngừa tham nhũng là chính và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách

  STO - Chiều ngày 15-4, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự hội nghị.  

 • Thanh tra tỉnh công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

  STO - Chiều ngày 29-3, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị.

 • Thực hiện nghiêm việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

  STO - Việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được coi là một trong những biện pháp ngăn chặn sự dịch chuyển bất hợp pháp, tẩu tán tài sản, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến công tác này, phóng viên (PV) Báo Sóc Trăng đã có buổi trao đổi với đồng chí Lâm Hoàng Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.  

 • Triển khai nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  STO - Sáng ngày 12-3, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và một số nghị định, văn bản có liên quan. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng tham dự. Tham dự hội nghị, còn có trên 1.400 đại biểu của 121 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.    

 • Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp nhũng nhiễu, tham nhũng

  STO - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, không bị dao động, ảnh hưởng bởi các lợi ích kinh tế, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị, hoạt động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có buổi trao đổi với đồng chí Lâm Hoàng Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.  

 • Nhận diện đúng hành vi, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng vặt

  (Thanh tra)- Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có những chuyển biến tích cực.  

 • Phối hợp thực hiện công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh

  (Thanh tra)- Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh thống nhất ban hành quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN).  

 • Tổ chức tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

  STO - Sáng ngày 5-6, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn báo cáo đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho hơn 100 cán bộ thuộc lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

 • Tập huấn trao đổi thông tin giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và thanh tra

  STO - Ngày 26-12, Thanh tra tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP của VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp của 3 ngành. Đến dự có đồng chí Võ Văn Dinh - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 • Nghiêm túc thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

  STO - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn một số điểm mới mà luật này ban hành, chúng tôi đã trao đổi cùng đồng chí Lê Tấn Đạt – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

 • Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

  STO - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20-11-2018, có hiệu lực ngày 1-7-2019, thay thế cho Luật PCTN năm 2005 và đã được sửa đổi năm 2007, năm 2012. Để công tác PCTN có hiệu quả và chặt chẽ, Luật PCTN 2018 đã quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Để tìm hiểu rõ hơn những nội dung có liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi cùng đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

 • Tài liệu triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

 • Gần 3.400 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng

  STO - Sáng 3-7, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tham dự hội nghị, có gần 3.400 đại biểu của 121 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh (Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh) có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chuyện – Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng tham dự.

 • Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị mình xảy ra tham nhũng

  STO - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 20-11-2018 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. So với Luật PCTN năm 2005 và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, 2012 thì Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới nổi bật quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng… Để tìm hiểu rõ hơn những nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng ông Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh.

 • Phòng, chống tham nhũng, từ công tác thanh tra

  STO - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh. Các ngành, các cấp đã có những giải pháp đưa công tác PCTN đi vào chiều sâu. Để hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có buổi trao đổi với đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh.

 • Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN

  ​Ngày 27/03/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và bà Akiki Fujii, Phó Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam đã chủ trì Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua. Hội thảo do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội thảo có đại diện Thanh tra Chính phủ; các đối tác phát triển (UNDP, Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Ý...); đại diện Thanh tra các bộ, ngành TW; Thanh tra và Ban nội chính của một số tỉnh, thành phố; một số hiệp hội, tổ chức tín dụng, công ty đại chúng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu…

 • Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Lào Cai

  Ngày 5/1, tại Lào Cai, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

 • Các văn bản tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng

 • Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Hoàn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh

  STO - Sáng ngày 13-8, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí: Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phước Vĩnh - Giám đốc Sở Nội vụ; Lâm Tiến Thạch - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của đơn vị Thanh tra tỉnh.  

 • Ngành Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt các mặt công tác năm 2020

  STO - Chiều ngày 7-1, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 • Xây dựng nội bộ ngành thanh tra ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp

  STO - Chiều ngày 23-11, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Toàn Thịnh đã diễn ra buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (Ngày 23-11-1945 - 23-11-2020). Đến dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh và nguyên lãnh đạo thanh tra qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh.  

 • Thanh tra Sóc Trăng không ngừng trưởng thành và phát triển

  STO - Nhìn lại chặng đường 28 năm qua, hầu như ở mỗi giai đoạn, Thanh tra Sóc Trăng đều luôn thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 • Truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra

  STO - Cách đây 75 năm, vào ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập ra Ban Thanh tra đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam. Ban Thanh tra đặc biệt có nhiệm vụ: “Xét và giải quyết các vụ tham ô, bắt người trái phép, thu thập ý kiến của nhân dân, thực hiện giám sát các UBND trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ”. Ngày 23-11-1945 trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Từ đây, hoạt động thanh tra đã luôn gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là công cụ thiết yếu của quản lý nhà nước. Đồng thời, thanh tra là phương tiện để kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Hoạt động thanh tra góp phần thiết lập, giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và trong xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền cách mạng.  

 • Đội ngũ thanh tra phải luôn giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và vững vàng về bản lĩnh chính trị

  STO - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngành Thanh tra, người đã từng có nhiều cống hiến, đóng góp, gắn bó và quan tâm chỉ đạo đối với công tác thanh tra, ông Huỳnh Văn Sum – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh chia sẻ về tầm quan trọng của công tác cán bộ. Bởi theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém; cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt... Chính vì thế, yêu cầu bắt buộc đối với người cán bộ là phải có đủ đức, đủ tài.  

 • Nâng cao chất lượng công tác thanh tra và kiến nghị xử lý, thu hồi đạt tỷ lệ cao

  STO - Chiều ngày 1-10, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đến dự, có đồng chí Võ Văn Dinh - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.  

 • Tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  STO - Sáng ngày 14-9, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Toàn Thịnh, Thanh tra tỉnh phối hợp Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến dự có tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh.  

 • Tập huấn nghiệp vụ thanh tra xây dựng cơ bản

  STO - Ngày 9-9-2020, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Toàn Thịnh, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra xây dựng cơ bản cho cán bộ, công chức thanh tra trên địa bàn tỉnh.  

 • Thanh tra tỉnh: Khen thưởng 14 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

            Chiều ngày 11/8, tại hội trường 2 Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.  

 • Người cán bộ làm công tác thanh tra phải chuẩn mực trong ứng xử

  STO - Như lời Bác dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, người cán bộ thanh tra phải có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và giàu bản lĩnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan trọng, ngoài phong cách, phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sâu sát và coi trọng nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đòi hỏi người làm công tác thanh tra phải có những chuẩn mực trong ứng xử. Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng về vấn đề này.  

 • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra

  STO - Chiều ngày 17-7, tại cơ quan Thanh tra tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ I NĂM 2020

  Ngày 04/5/2020, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị, thành phố, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.  

 • Bổ nhiệm đồng chí Lâm Hoàng Thanh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh

   Chiều ngày 17/12, tại trụ sở Thanh tra tỉnh đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sắc - Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh có liên quan.

 • Thanh tra Sóc Trăng đẩy mạnh phong trào thi đua

  STO - Bằng nhiều nỗ lực và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều năm qua, Thanh tra Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả khả quan trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, phải kể đến việc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác thi đua, tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị đổi mới, chủ động thực hiện, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của ngành ngày càng nổi bật. Chú trọng nâng chất trong thực hiện nhiệm vụ

 • Thanh tra Chính phủ gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Thanh tra

  Ngày 15/11, trong không khí nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2019), Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTCP đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hưu trí các thời kỳ cơ quan TTCP cùng dự gặp mặt.

 • Tăng tốc thực hiện hoạt động thanh tra trong những tháng cuối năm 2019

  STO - Ngày 26-9, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Trọng Nguyên – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Ngày 26/9/2019, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị, thành phố.

 • TIN HỘI THAO NGÀNH THANH TRA SÓC TRĂNG NĂM 2019

  Thực hiện lời dạy của Bác và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019). 

 • Hội nghị giao ban Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành

  Ngày 28/3, TTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban TTCP với Thanh tra các bộ, ngành trung ương. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; đại diện lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP.

 • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 - Khối thi đua 1

  Ngày 05/4/2019, tại Thanh tra tỉnh, Khối thi đua 1 tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và bình xét thi đua năm 2018. Ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng; đại diện Lãnh đạo và các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Khối gồm Thanh tra tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 • Hội nghị sơ kết 6 tháng

  Ngày 02/7/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra và Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị, thành phố.

 • Hội nghị sơ kết quý I

  Sáng ngày 06/4/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố.

 • Hội nghị sơ kết quý I

  Sáng ngày 06/4/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố.

 • Hội nghị sơ kết quý I

  Sáng ngày 06/4/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố.

 • TIN VẮN BUỔI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

  Công bố Quyết định thanh tra số 54/QĐ-TTr ngày 01/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra việc quản lý, điều hành của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề đối với Trung tâm Y tế huyện Trần Đề trong thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính.

 • CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

  Chiều ngày 13/11/2017, tại Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức công bố Quyết định số 154/QĐ-TTr ngày 03/11/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 03/11/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. 

 • Quan điểm của Đảng về công tác tiếp công dân

  Sáng ngày 22/7, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quan điểm Công tác tiếp công dân cho các đối tượng là Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 • Khai giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa xx năm 2013 tại tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 25/6, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ thanh tra viên khóa XX-2013

 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn thăm và làm việc tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 14/01/2016, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã đến thăm và làm việc tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra Thanh tra Chính phủ, về phía tỉnh Sóc Trăng có Chánh Thanh tra, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn dự và làm việc với đoàn.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ I NĂM 2018

  Sáng ngày 06/4/2018, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II và Phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các  huyện, thị, thành phố.

 • Sôi nổi Hội thao Giao lưu Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước

  Sáng ngày 03/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội thao giao lưu Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 46 năm Ngày Giải phòng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021). 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  Chiều ngày 15/01/2021, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Lý Thị Vũ Thư, Chi ủy viên, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Kim Lê, Ủy viên Ban Thường vụ, Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh.  

 • Châu Trần Quỳnh Trang Tấm gương “Thanh niên sống đẹp”

  STO - Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động, dám nghĩ dám làm, những năm qua cô Thanh tra viên, Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Châu Trần Quỳnh Trang không chỉ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của công chức thanh tra mà còn có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Tấm gương tiêu biểu ấy đã được tỉnh xét chọn để Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” vào ngày 11-10-2020 vừa qua. Lan tỏa yêu thương

 • Tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững

  STO - Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc đại hội. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc đại hội. Báo Sóc Trăng xin trích giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu bế mạc đại hội.  

 • Vui Hội Trăng rằm năm 2020

  Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2020 trên khắp cả nước, tối ngày 30/9/2020 tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng; Công đoàn và Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã phối hợp tổ chức đêm Hội Trăng rằm năm 2020 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh.   

 • Vui Tết thiếu Nhi 01-6 và hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2020

  Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020, chiều ngày 29/5/2020 tại Cửa hàng Jollibee, Siêu thị CoopMark Sóc Trăng. Được sự cho phép của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công đoàn Thanh tra tỉnh phối hợp với Chi đoàn Thanh tra tổ chức buổi họp mặt, giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các Cháu thiếu nhi là con em của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh.   

 • Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và cơ quan Thanh tra trong sạch, vững mạnh về mọi mặt

  Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tập hợp sức mạnh tập thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ đã đề ra mục tiêu, giải pháp thiết thực để từng cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.   

 • Công bố Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác cán bộ

  Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 31/3/2020 của Thanh tra tỉnh về Điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020.  

 • Công bố Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác cán bộ

  Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 31/3/2020 của Thanh tra tỉnh về Điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020.  

 • Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thực hiện vệ sinh Cơ quan phòng, chống dịch Covid-19

  Trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đồng thời thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 • Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

  Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 74-KH/ĐUTTr ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh và được sự đồng ý của Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh. Trong thời gian từ ngày 16/01/2020 đến 07/2/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (trong đó Đại hội điểm là Chi bộ 4 (Văn phòng) tiến hành ngày 16/01/2020)

 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

  Ngày 19/7/2019, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh.​

 • HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Ngày 15/7/2019, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.​

 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  Ngày 15/7/2019, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Trọng Nguyên – Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Lê Tấn Đạt - Chủ tịch công đoàn Chủ tọa chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban chấp hành công đoàn, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh.​

 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2018

  Sáng ngày 04/01/2019, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Đảng viên Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Đồng chí Quách Hoàng Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.​

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Ngày 28/6/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra. Ngày 28/6/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.

 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2017

  Sáng ngày 05/01/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Đảng viên Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai Nghị quyết năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra. Sáng ngày 05/01/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Đảng viên Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai Nghị quyết năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.​ Sáng ngày 05/01/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Đảng viên Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai Nghị quyết năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.​

 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THANH TRA LẦN THỨ IX - NHIỆM KỲ 2017-2022

  Ngày 27/7/2017, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội công đoàn Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của toàn thể công đoàn viên Công đoàn cơ sở Thanh tra.

 • LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

  Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi hành điều lệ Đảng". Căn cứ Quyết định số 803-QĐ/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2018 cho đảng viên. Ngày 26/02/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã long trọng tổ chức buổi Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Ngày 28/6/2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Đảng bộ Thanh tra.

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 480
 • Trong tuần: 480
 • Tất cả: 295417
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả