9 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng, KT, GS&XLSTTr
2 Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Kê khai tài sản. thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng, KT, GS&XLSTTr
4 Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng, KT, GS&XLSTTr
5 Xác minh tài sản thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng, KT, GS&XLSTTr
6 Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Giải quyết khiếu nại lần 2
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
9 Xử lý đơn thư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 891
  • Tất cả: 392601
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả