9 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng
2 Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
3 Kê khai tài sản. thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng
4 Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng
5 Xác minh tài sản thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng, chống tham nhũng
6 Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
7 Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giải quyết khiếu nại
8 Giải quyết khiếu nại lần 2
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
9 Xử lý đơn thư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giải quyết khiếu nại
Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 855
  • Tất cả: 550210
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả