CƠ CẤU TỔ CHỨC THANH TRA TỈNH SÓC TRĂNG

I. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

1. Chánh Thanh tra: Nguyễn Việt Hoàn
- Điện thoại: 0299.3613399
- Địa chỉ thư điện tử:nguyenviethoan@soctrang.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra: Lê Tấn Đạt
- Điện thoại: 0299.3829129
- Địa chỉ thư điện tử: ltdat@soctrang.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Thị Lan
- Điện thoại: 0299.3812643
- Địa chỉ thư điện tử: htlan@soctrang.gov.vn

4. Phó Chánh Thanh tra: Lâm Hoàng Thanh

- Điện thoại: 079.3812644

- Địa Chỉ hộp thư điện tử: lamhoangthanh@soctrang.gov.vn

II. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

1. Văn phòng

Điện thoại: 0299.3822670

a. Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng Thanh tra tỉnh có chức năng tham mưu về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của Thanh tra tỉnh; tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và pháp chế.

b. Lãnh đạo Văn phòng

Chánh Văn phòng: Lê Ngọc Long

Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Văn Tú

Phó Chánh Văn phòng : Lê Văn Quấn

2. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

Điện thoại: 0299.3812642

a. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được phân công.

b. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Hải

3. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

Điện thoại: 079.3825909

a. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra kinh tế xã hội; thực hiện nhiệm vụ thanh tra kinh tế xã hội trong phạm vi được phân công.

b. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thống

Phó Trưởng phòng: Thái Tố Nguyên

4. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

Điện thoại: 0299.3812642

a. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra nội chính văn xã; thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội chính văn xã trong phạm vi được phân công.

b. Lãnh đạo phòng

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Tài

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hằng

5. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng; Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra

Điện thoại: 0299.3823026

a. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng; Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

b. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Bùi Thị Mỹ Loan

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Tỷ

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 853
  • Tất cả: 550208
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả