Lượt xem: 2254
Triển khai Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Từ ngày 02/6/2020, Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 07-5-2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành công bố và triển khai thực hiện Quyết định việc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các Sở Ngành và huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.   

Theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 07/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, thành lập 02 Tổ kiểm tra: Tổ 1 do ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ 2 do ông Lâm Hoàng Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; 02 Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công tác tổ chức triển khai, việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc, rà soát việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật; Kết quả triển khai Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 11/KH-BCĐUBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn; Kiểm tra việc tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân, việc phối hợp xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở các địa phương; Tổng hợp kết quả kiểm tra, tham mưu Tổ công tác kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh công tác tổ chức tiếp công dân trong thời gian tới. 

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/5/2020. 02 Tổ Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 15 đơn vị sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
02 Tổ Kiểm tra tự giải tán sau khi Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc./.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 477
  • Tất cả: 533966
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả