Lượt xem: 2150
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 14/01/2022, tại Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ông Nguyễn Việt Hoàn đã chủ trì công bố Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Cùng dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Lãnh đạo các phòng có liên quan của Sở; Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Thạnh Trị; Lãnh đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Chuyên khoa sản - Nhi, Bệnh viện 30/4; Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Trung tâm Y tế Trần Đề, Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, do bà Huỳnh Thị Lan, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm Trưởng đoàn.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2021; có những vấn đề liên quan cần làm rõ không giới hạn niên độ thanh tra; thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 10/02/2022 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, gồm 02 thành viên, do ông Lâm Hoàng Thanh, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm Tổ trưởng.
Tại buổi công bố Quyết định thanh tra ông Trần Văn Khải, đại diện Cơ quan được thanh tra thống nhất với Quyết định thanh tra đồng thời sẽ tạo điều kiện và phối hợp để cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
 Phát biểu kết luận ông Nguyễn Việt Hoàn, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, mục đích của cuộc thanh tra là chỉ ra những ưu điểm, hạn chế (nếu có), nguyên nhân; phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; giúp cho các đơn vị thực hiện tốt hơn trong việc quản lý, điều hành và thực hiện tốt công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc, nếu thành viên Đoàn thanh tra gây nhũng nhiễu, đề nghị phía đơn vị được thanh tra phản hồi về Tổ giám sát, để Tổ báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời. Trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị. 
Đề nghị Đoàn thanh tra làm việc đúng theo chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, pháp luật có liên quan, đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn. Đồng thời đề nghị các đơn vị được thanh tra cử cán bộ để trao đổi, phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất./. 


Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 545
  • Tất cả: 534034
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả