Lượt xem: 2347
Công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/11/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, điều hành của Sở Y tế đối với Trung tâm Y tế huyện Kế Sách
Sáng ngày 04/12/2020, tại Trung tâm Y tế huyện Kế Sách, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/11/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, điều hành của Sở Y tế đối với Trung tâm Y tế huyện Kế Sách trong thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động.  
 

Dự buổi công bố kết luận thanh tra có ông Lê Trọng Nguyên, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra; bà Huỳnh Thị Lan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra; ông Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; ông Cao Minh Thơm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, các Trưởng khoa, Trưởng phòng và các Trưởng trạm Y tế, cùng tất cả thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 68/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Cường, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/11/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 
Tại buổi công bố kết luận thanh tra ông Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Trương Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế, đại diện cơ quan được thanh tra thống nhất với các nội dung đã nêu trong kết luận thanh tra.

Phát biểu kết luận ông Lê Trọng Nguyên, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: đây là đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, kết luận thanh tra đảm bảo khách quan, công bằng, đúng pháp luật, các thành viên Đoàn thanh tra đã thực hiện đúng theo các nguyên tắc hoạt động của Đoàn thanh tra, qua thanh tra đã chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế tại Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Kế Sách và các Trạm Y tế...

Đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Kế Sách triển khai kết luận thanh tra đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sớm khắc phục những tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra, trong thời gian tới cần chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về xử lý kinh tế, xử lý trách nhiệm và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kết luận thanh tra./.
 
Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 658
  • Tất cả: 507148
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả