Lượt xem: 720
TIN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA
Công bố Kết luận thanh tra số 15/QĐ-TTr ngày 19/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra các gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thuộc các dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sáng ngày 04/11/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp Công bố Kết luận thanh tra số 15/QĐ-TTr ngày 19/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra các gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thuộc các dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Cùng dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Nguyễn Việt Hoàn, Chánh Thanh tra tỉnh, bà Huỳnh Thị Lan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra; đại diện các đơn vị được thanh tra Ban Quản lý dự án 1, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Cường, Thành viên Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr ngày 19/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 
Tại buổi công bố Kết luận thanh tra đại diện các đơn vị được thanh tra thống nhất với các nội dung  đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Phát biểu kết luận ông Nguyễn Việt Hoàn: Đây là Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian thanh tra, các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án 1 thực hiện đúng theo quyết định thanh tra, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thiếu phối hợp, cung cấp chậm hoặc không cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra làm ảnh hưởng tiến độ thanh tra. Kết luận thanh tra được sự thống nhất cao của các đơn vị được thanh tra. Kết luận thanh tra đã chỉ ra được những ưu điểm, cũng như những hạn chế của từng đơn vị, từ đó đã chỉ ra được những nguyên nhân khách quan và chủ quan tại các đơn vị, đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh. Đến thời điểm công bố Kết luận thanh tra, theo báo cáo Tổ giám sát chưa nhận được sự phản ánh của các đơn vị về việc vi phạm quy tắc ứng xử hoặc gây khó khăn của Đoàn thanh tra đối với các đơn vị. Đoàn thanh tra đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Đề nghị trong thời gian tới các đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; các đơn vị triển khai Kết luận thanh tra đến các phòng ban trực thuộc và các cá nhân có liên quan sớm khắc phục những tồn tại theo kết luận thanh tra./.


Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 481
  • Tất cả: 533970
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả